Nieuw energy eiland voor de kust van Denemarken

Zowel voor ons land als in Denemarken liggen de plannen klaar voor windeilanden.

Het Deense energie-eiland komt 80 km buiten de kust van Jutland en wordt 18 voetbalvelden  groot.  De overheid neemt een belang van 51 procent in het project. Mogelijk komen er ook transformatoren om de energie op te slaan. Tegen 2030 zal het eiland, dat een capaciteit heeft voor 3 gigawatt groene energie produceren. De bedoeling is de capaciteit uit te breiden tot 10 gigawatt.

Denemarken wil offshore windenergie gebruiken als een nieuw export product. Met waaronder België als eindgebruiker dankzij de bouw van een 600 kilometer lange onderzeese elektriciteitskabel tussen de twee landen. Hierdoor spreken we vandaag over slechts 4 aardgascentrales in plaats van 5. 

 

Maar ook ons land wil een energie-eiland bouwen. Om onze offshore windenergie tegen 2030 verdubbelen tot ongeveer 4 gigawatt