WIndparken nog ecologiser als eerst aangenomen.

Rond de windparken op zee groeit organisch materiaal waardoor in de zeebodem een grotere koolstofopslag is.

Het aantal windmolenparken op zee wereldwijd blijft toenemen. Het effect van deze parken op de werking van het mariene ecosysteem is lang een debatonderwerp geweest. Maar een recent onderzoek bewijst dat er enkel een positieve invloed is.

Vooral ongewervelde dieren zoals mosselen, anemonen en kleine kreeftachtigen alsook bepaalde vissoorten zoals kabeljauw en pladijs voelen hun aangetrokken door de windparken.  Windmolenparken verminderen dus de CO2-uitstoot door een beter maritiem ecosysteem. Goed voor 0,025 procent van de jaarlijkse broeikasgasemissies van ons land. Alsook het verbod van sleepnetten in de buurt van windparken zorgt voor een verbetering van het ecosysteem.

 

Dat ons land de kerncentrales sluit is dan wel een goede zaak maar voor 1,2 miljard aan stroom moet inkopen in het buitenland aankopen is dat niet. Het excuus dat het zorgt voor negatieve stroomprijzen en dat deze stroom dan toch wordt vernietigd is belachelijk. Bij hevige wind (zoals bij de stormen Ciara en Dennis) is er wel degelijk zoveel elektriciteit beschikbaar op het net dat grootverbruikers betaald worden om stroom te verbruiken. Op dat moment kunnen we dus deze nog goedkoper dan gratis stroom omzetten naar waterstof om ze daarna te exporteren aan de marktprijs zodat de Duitsers minder kolen verbruiken en wij meer dan 1 miljard euro ontvangen in plaats van te betalen.